az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Jogszabály forrása:

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

Megjelenés:

2006.

Hatályba lépés:

2006-04-03

Releváns paragrafus(ok) száma:

17.7.b) pont 7. bekezdése; 8.3.; 9.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

  1. b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

– resztoratív/helyreállító és jóvátételi gyakorlatok alkalmazására;

 

8.3.

resztoratív szociálpedagógia: személyközi és csoportközi konfliktusok kezelésének, módszertana: agressziókezelés és konfliktusmegoldás a büntetés-végrehajtásban, prevenciós eljárások az erőszak megelőzésére; tanácsadás: kommunikációs képességek és készségek a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalokkal való bánásmódban, reszocializációs hatású pedagógiai eljárások, életúttervezés; speciális csoportokban közösségszervezés és közösségfejlesztés; kisebbségi közösségek társadalmi integrációja: kisebbségek a világban és a magyar társadalomban: szegregáció és diszkrimináció, inklúzió és interkulturalizmus az oktatásban; szociális kompetenciák fejlesztésének módszerei a kisebbségek körében: életúttervezés, értéktisztázás, konfliktuskezelés, életvezetési tanácsadás; az oktatás és az iskolarendszer szerepe a kisebbségi közösségek társadalmi integrációjában; kultúrák közötti kommunikáció;

  1. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat monitorozás szociális és gyermekvédelmi, valamint az iskolai erőszak szempontjából veszélyeztetett, vagy magas halmozottan hátrányos helyzetű tanulói aránnyal dolgozó köznevelési intézményekben, a büntetés-végrehajtás intézményeiben. A gyakorlóhelyen valamely tanult resztoratív eljárás elvégzése, szupervízió mellett. Kutatás tervezése a gyakorlati hely valamely problématípusára és annak elvégzése.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Szociálpedagógia mesterképzési szak, képzési követelményei közötte részletezve a resztoratív technikákat, a resztoratív szociálpedagógia területeit. A szociálpedagógia mesterképzési szakon végzettek alkalmassága a resztoratív gyakorlatok alkalmazása területén, a resztoratív szociálpedagógia mint differenciált szakamai ismeret, illetve szükséges szakmai gyakorlat követelménye.

Vitarendezési formák:

Területek:

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023)

Jogszabály forrása:

1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

10-17-13

Releváns paragrafus(ok) száma:

8.4. ;F.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164284.288551

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló kormányhatározatban is megjelenik a resztoratív technikák jelentősége és a személyi állománnyal megismereteés feladata.

Vitarendezési formák:

Területek:

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023)

Jogszabály forrása:

1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

10-17-13

Releváns paragrafus(ok) száma:

8.4. ;F.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

8.4. Bűnismétlés megelőzése
A bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás hagyományos eszközei még mindig csak igen csekély mértékben képesek a bűncselekményekkel okozott károk megtérítésére. Ezt a jövőben orvosolni kell. Ezt a célt szolgálja a resztoratív (helyreállító) szemlélet.
F. Resztoratív szemlélet erősítése a személyi állomány képzésében
Intézkedés: A resztoratív szemlélet erősítése a személyi állomány képzési, továbbképzési rendszerében (konfliktuskezelő technikák és módszerek, reintegrációs módszerek, érzékenyítő programok).
Felelős: BVOP
Partner: BM, NKE, KIH, kormányhivatalok
Forrás: többletforrást nem igényel

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164284.288551

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Bűnmegelőzés ügye – resztoratív technikák alkalmazása');

Vitarendezési formák:

Területek:

a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020

Jogszabály forrása:

80/2013. (X. 16.) OGY határozat

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

10-17-13

Releváns paragrafus(ok) száma:

III.3. Fogalomtár III.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Ezt tükrözi a bűnüldözés „resztoratív” (a károk helyreállítására irányuló) szemlélete is, melynek nyomán a kárt szenvedett közösség valamilyen jóvátételben részesül. Ennek megvalósulása az elkövető számára énerősítő hatású lehet.
Resztoratív büntetőpolitika: A károk jóvátételét, a károsodott helyzet helyreállítását célul kitűző büntetőpolitikai irányzat.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=163847.250110

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Nemzeti Drogellenes Stratégiában is megjelent a resztoratív szemlélet.

Vitarendezési formák:

Területek: