Képzések, workshopok, eseti készségfejlesztések és ismeretátadó tréningek szervezése és megvalósítása

  • stratégiai tervezés: hosszútávú, hatékony működés megtervezése, üzleti tervek készítése
  • kommunikációs és prezentációs tréning: a hatékony kommunikációs és előadási módszerek tudatosabb használatának elsajátítása
  • konfliktuskezelési tréning: a szervezeti konfliktusok okainak felismerése, a konfliktus-megoldási stílusok tudatosítása, új konfliktus-megoldási stratégiák kialakítása
  • tárgyalástechnikai tréning: sikeres, kooperatív tárgyalási stratégiák két-, és többoldalú tárgyalások esetén
  • facilitációs tréning: a tárgyalások vezetése, segítése
  • mediációs tréning: a közvetítés technikájának elsajátítása üzleti, közösségi, etnikai és egyéb viták során
  • érdekérvényesítés, lobbizás
  • vezetői tréningek