A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

Jogszabály forrása:

2015. évi LXXXIV. törvény

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-06-29

Releváns paragrafus(ok) száma:

3. melléklet 8.2) ;3

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

2) A veszélyes árut szállító hajók adatainak a hajó és a hajózási hatóság közötti közvetítését arra alkalmas és a hajózási hatóság által megbízott szervezet is végezheti.

 

3) A 2) bekezdés szerint megbízott közvetítő szervezet tevékenységét az adatvédelmi szabályok és a 4) bekezdésben foglaltak megtartásával köteles végezni.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176352.314097

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A veszélyes árut szállító hajók adatainak a hajó és a hajózási hatóság közötti közvetítését arra alkalmas és a hajózási hatóság által megbízott szervezet is végezheti

Vitarendezési formák:

Területek:

A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról.

Jogszabály forrása:

A TANÁCS 1992. február 25-i 92/13/EGK IRÁNYELVE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2004. évi Különkiadásának 06. Letelepedési jog és a szolgáltatásnyújtás szabadsága 01. kötetében (315. o.). Eredetileg megjelent az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 1992. március 23-i, L 76. számában (14. o.), hatályos: 1992. április 12-től.

Hatályba lépés:

1992-04-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

Preambulum; 9-11.cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

. . . mivel annak érdekében, hogy a vitákat békés úton rendezni lehessen, közösségi szinten biztosítani kell a békéltetés lehetőségét . . .

Figyelem! Ugyanakkor a  IV.  fejezet a 9-11 cikkeket a békéltetésről hatályon kívül helyezte: az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelve 2. cikk 6. (HL L 335., 2007.12.20., 31. o.). Hatálytalan: 2008. I. 9-től.

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0013&rid=1

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Közösségi szinten biztosítani kell a békéltetés lehetőségét . . .

Vitarendezési formák:

Területek:

a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

Jogszabály forrása:

A BIZOTTSÁG 2000. április 19-i 823/2000/EGK RENDELETE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2004. évi Különkiadásának 08. Versenypolitika 02. kötetében (4. o.). Eredetileg megjelent az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 2000. április 20-i, L 100 számában (24. o.),

Hatályba lépés:

04-26-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

Preambulum (25)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(25) Gondoskodni kell arról, hogy a felek által elfogadott választottbírósági ítéletekről és békéltetői ajánlásokról haladéktalanul értesítsék a Bizottságot, hogy meggyőződhessen, azok nem mentesítik-e a konzorciumokat az e rendeletben előírt feltételek és kötelezettségek alól, és ezáltal nem sértik-e meg a 81. és 82. cikk rendelkezéseit.

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2000:100:TOC

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A szabályozott területet érintő békéltetői ajánlásokról értesíteni kell Bizottságot.

Vitarendezési formák:

Területek: