a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról

Jogszabály forrása:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. november 26-i 2014/104/EU IRÁNYELVE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. december 5-i, L 349. számában (1. o.), hatályos 2014. december 25-től

Hatályba lépés:

2014-12-25

Releváns paragrafus(ok) száma:

Preambulum (4)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

. . .Ezért a károsult feleket és a jogsértőket ösztönözni kell arra, hogy önkéntes vitarendezési mechanizmusok – így például peren kívüli egyezség (ideértve azt az esetet is, amelyben egy bíró egy egyezséget kötelező erejűnek nyilvánít), választottbírósági eljárás, közvetítés vagy békéltetés – keretében állapodjanak meg a versenyjogi jogsértéssel okozott kár megtérítéséről. . . .

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0104&rid=1

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A jogsértőket ösztönözni kell arra, hogy –többek között,– békéltetés - keretében állapodjanak meg a versenyjogi jogsértéssel okozott kár megtérítéséről.

Vitarendezési formák:

Területek: