Az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2014. évi LXX. törvény

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

11-25-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

B Melléklet

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. Az Egyezmény XV. cikkében említett viták elbírálása céljából az alábbi pontoknak megfelelően egy választottbíróságot kell létrehozni.
2. Az Egyezmény Felei a választottbírósági eljárásban a vita bármelyik résztvevőjéhez csatlakozhatnak.
3. A választottbíróság három tagból áll. A vita résztvevői egy-egy választottbírót jelölnek az attól számított két hónapon belül, hogy az egyik fél kézhez kapta a másik félnek a vita választottbíróság elé utalása iránti kérelmét. Ha az Egyezmény XV. cikke a vita résztvevőitől a vita választottbíróság útján való rendezéséhez azok egyetértését kívánja meg, a két hónapos időtartamot a megegyezés napjától kell számítani. Az első két választottbíró a második választottbíró jelölésének napjától számított két hónapon belül kijelöli a harmadik választottbírót, aki a választottbíróság elnöke lesz. Ha a két választottbíró egyikét nem jelölik ki az előírt időtartamon belül, a választottbírót bármelyik fél kérésére a Nemzetközi Bíróság elnöke, vagy ha a felek nem jutnak megegyezésre, az Állandó Döntőbíróság főtitkára jelöli ki. Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni abban az esetben, ha a választottbíróság elnökét nem jelölik ki az előírt időtartamon belül.
4. A választottbíróság meghatározza székhelyét és megállapítja saját működési szabályzatát.

Releváns honlap:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400070.TV

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a választottbíróság tagjait nem jelölik ki a megadott határidőre, akkor a Nemzetközi Bíróság elnöke, vagy ha a felek nem jutnak megegyezésre, az Állandó Döntőbíróság főtitkára jelöli ki a személyét.

Vitarendezési formák:

Területek: