A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kétoldalú szerződések számbavételéről, Varsóban, 2005. június 17-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2005. évi CLXIX. törvény

Megjelenés:

2005.

Hatályba lépés:

12-27-05

Releváns paragrafus(ok) száma:

I. Melléklet2.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

2. A Lengyelországgal Varsóban, 1928. évi november hó 30. napján kötött békéltető eljárási és választott bírósági szerződés, Varsó, 1928. november 30.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95812.134994

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Felsorolja aszerződő felek között hatályban lévő szerződések között, a Lengyelországgal Varsóban, 1928. évi november hó 30. napján kötött békéltető eljárási és választott bírósági szerződés, Varsó, 1928. november 30.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról, Budapesten, 2004. november 17. napján aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2006. évi XXXII. törvény

Megjelenés:

2006.

Hatályba lépés:

02-23-06

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.sz. melléklet

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Békéltető eljárási és választott bírósági Szerződés Magyarország és Bulgária között Budapest, 1929. július 22.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102703.144117

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Felsorolja a szerződő felek között hatályban lévő szerződéseket, közöttük a békéltetésre vonatkozót is.

Vitarendezési formák:

Területek: