A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Jogszabály forrása:

2011. évi CLXIV. Törvény

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

01-01-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

4.§ [1-2] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1) Az alkalmazotti tanácsot egyetértési jog illeti meg a jóléti célú pénzeszközök felhasználásával, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosításával kapcsolatos tervek elfogadása tekintetében.
(2)3 Ha az egyetértés hiánya miatt a felek között vita merül fel, akkor a munka törvénykönyvének a kollektív munkaügyi vitára vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139717.238903

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Felek közötti vita esetén a munka törvénykönyvének a kollektív munkaügyi vitára vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről

Jogszabály forrása:

2009. évi LXXIV. törvény

Megjelenés:

2009.

Hatályba lépés:

08-20-09

Releváns paragrafus(ok) száma:

22.§ [1]. Bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az ÁRMB hat – elsősorban a munkaügyi közvetítésben, döntőbíráskodásban jelentős tapasztalattal rendelkező –, büntetlen előéletű tagból álló testület.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125323.235051

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság hat - elsősorban a munkaügyi közvetítésben, döntőbíráskodásban jelentős tapasztalattal rendelkező -, büntetlen előéletű tagból álló testület.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről

Jogszabály forrása:

2009. évi LXXIV. törvény

Megjelenés:

2009.

Hatályba lépés:

08-20-09

Releváns paragrafus(ok) száma:

22.§ [1]bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az ÁRMB hat – elsősorban a munkaügyi közvetítésben, döntőbíráskodásban jelentős tapasztalattal rendelkező –, büntetlen előéletű tagból álló testülete

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125323.235051

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság olyan testület, amely elsősorban a munkaügyi közvetítésben, döntőbíráskodásban jelentős tapasztalattal rendelkező -, büntetlen előéletű tagból áll.

Vitarendezési formák:

Területek: