A PHARE segélyprogram igénybevételéről szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

85/2002. (IV. 19.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2002.

Hatályba lépés:

04-27-02

Releváns paragrafus(ok) száma:

„B” melléklet

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Választottbírósági eljárás
A Szerződő Felek közötti bárminemű vita, amely a keretmegállapodásból vagy valamely finanszírozási emlékeztetőből következik, s amely nem került rendezésre a finanszírozási emlékeztetőre vonatkozó Általános Feltételek 18. Cikkében lefektetett eljárások alkalmazásával, elbírálás céljából az alábbi eljárásnak megfelelően választottbíróság elé utalandó.
Az ilyen választottbírósági eljárásban felekként egyrészt a Kedvezményezett, másrészt a Bizottság szerepelnek.
A választottbíróság az alábbiak szerint kinevezett három választottbíróból áll:
– egy választottbírót a Kedvezményezett nevez ki,
– a másik választottbírót a Bizottság nevezi ki,
– a harmadik választottbírót (a továbbiakban olykor döntőbírónak nevezve) megegyezés alapján a két fél nevezi ki, ha pedig nem tudnak megegyezni, akkor az Egyesült Nemzetek Főtitkára nevezi ki.
Ha valamelyik fél nem nevez ki választottbírót, azt a döntőbíró nevezi ki.
Amennyiben a jelen rendelkezés szerint megválasztott valamely választottbíró lemondana, elhalálozna vagy képtelen lenne eljárni, másik választottbíró kerül kinevezésre ugyanúgy mint az a választottbíró, akinek a helyére kerül; s az utód rendelkezik mindazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, amelyekkel az eredetileg megválasztott bíró is rendelkezett.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=66041.93744

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A keretmegállapodás keretei között felvetődő vitás kérdések rendezésének a rendjét szabályozza. Vitaesetén választottbírósági eljárást folytatnak, melyben a felek a Kedvezményezett és a Bizottság. Mindkét fél kiválaszt egy-egy bírót, akik megválasztják a 3. tagot. Ha ez sikertelen Egyesült Nemzetek Főtitkára nevezi ki. Ha valamelyik fél nem nevez ki választottbírót, azt a döntőbíró nevezi

Vitarendezési formák:

Területek: