KERETMEGÁLLAPODÁS

Jogszabály forrása:

1991/2. Nemzetközi Szerződés a nemzetközi gazdasági kapcsolatok miniszterétől KERETEMEGÁLLAPODÁS

Megjelenés:

1995.

Hatályba lépés:

05-21-95

Releváns paragrafus(ok) száma:

5.cikk, B Melléklet

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

5. Cikk
A jelen Megállapodással kapcsolatos bármely vita, amely tárgyalással nem oldható meg, a „B” Mellékletben megjelölt döntőbírósági eljárás szerint rendezendő.
„B” MELLÉKLET
DÖNTŐBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
A Szerződő Felek közötti bárminemű vita, amely a keretmegállapodásból vagy valamely finanszírozási emlékeztetőből következik, s amely nem került rendezésre a finanszírozási emlékeztetőre vonatkozó általános feltételek 18. cikkében lefektetett eljárások alkalmazásával, elbírálás céljából az alábbi eljárásnak megfelelően Döntőbíróság elé utalandó.
Az ilyen döntőbírósági eljárásban felekként egyrészt a KEDVEZMÉNYEZETT, másrészt a BIZOTTSÁG szerepelnek.
A Döntőbíróság az alábbiak szerint kinevezett három választott bíróból áll:
– egy választott bírót a KEDVEZMÉNYEZETT nevez ki,
– a másik választott bírót a BIZOTTSÁG nevezi ki
– a harmadik választott bírót (a továbbiakban olykor a „DÖNTŐBÍRÓ”-nak nevezve) megegyezés alapján a két fél nevezi ki, ha pedig nem tudnak megegyezni, akkor az Egyesült Nemzetek Főtitkára nevezi ki.
Ha valamelyik fél nem nevez ki választott bírót, azt a DÖNTŐBÍRÓ nevezi ki.
Amennyiben a jelen rendelkezés szerint megválasztott valamely választott bíró lemondana, elhalálozna, vagy képtelen lenne eljárni, másik választott bíró kerül kinevezésre ugyanúgy, mint az a választott bíró, akinek a helyére kerül; s az utód rendelkezik mindazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, amelyekkel az eredetileg megválasztott bíró is rendelkezett.

Releváns honlap:

Előfizetéses CompLex jogtár /99100002.NK/ts/10000101/

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a tárgyalással nem megoldható a vita, akkor azt döntőbíró elé viszik. A döntőbírók kinevezésének személye paritásos alapon történik pontosan szabályozva az eljárást.

Vitarendezési formák:

Területek: