a 9. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó 2003. március 27-i pénzügyi szabályzat módosításáról

Jogszabály forrása:

A TANÁCS 2007. március 19-i 309/2007/EK RENDELETE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2007. március 23-i, L 82. számában (1. o.)

Hatályba lépés:

03-24-07

Releváns paragrafus(ok) száma:

Preambulum (3)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(3) A cotonou-i megállapodás IV. melléklete 28., 29. és 30. cikkének végrehajtásáról szóló, 2002. október 7-i 2/2002 AKCS-EK miniszterek tanácsának határozata meghatározta az EFA által finanszírozott építési beruházásra, árubeszerzésre, illetve szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó általános előírásokat és általános feltételeket, valamint az ilyen szerződésekre irányadó eljárásjogi, békéltetési és választottbírósági szabályokat.

Releváns honlap:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2007:082:TOC

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Behivatkozza a A cotonou-i megállapodás IV. melléklete 28., 29. és 30. cikkének végrehajtásáról szóló, 2002. október 7-i 2/2002 AKCS-EK miniszterek tanácsának határozatát amely meghatározza többek között a választtottbíróságra vonatkozó szabályokat.

Vitarendezési formák:

Területek: