A transzferábilis rubelben lebonyolódó sokoldalú elszámolások, valamint a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank megalapítása tárgyában Moszkvában, 1963. október 22-én aláírt Egyezmény és a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank Alapszabályának módosításáról szóló, Moszkvában, 1970. december 18-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

A transzferábilis rubelben lebonyolódó sokoldalú elszámolások, valamint a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank megalapítása tárgyában Moszkvában, 1963. október 22-én aláírt Egyezmény és a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank Alapszabályának módosításáról szóló, Moszkvában, 1970. december 18-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelenés:

A Jegyzőkönyv maga, 1973. június 26-án lépett véglegesen hatályba.

Hatályba lépés:

1973-06-26

Releváns paragrafus(ok) száma:

37. Cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

  1. Cikk

A Bank és ügyfelei között felmerülő vitákat döntőbíróság dönti el, amelyet a felek megállapodása szerint vagy a működő döntőbíróságok közül választanak, vagy pedig újonnan alakítanak.

Ilyen megállapodás hiányában a vitákat a Bank székhelye országának Kereskedelmi Kamarája mellett működő Döntőbíróság dönti el.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=2449.4049

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank eljárásai során keltkezett viták rendezése.

Vitarendezési formák:

Területek:

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról.

Jogszabály forrása:

40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

Megjelenés:

2015

Hatályba lépés:

2015-12-30

Releváns paragrafus(ok) száma:

1. melléklet 1.3.8.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1.3.8. A békéltető testület feladata, jogköre

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193402.317553

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Mint vizsgakövetelmény : 1.3.8. A békéltető testület feladata, jogköre

Vitarendezési formák:

Területek:

A jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról

Jogszabály forrása:

462/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-01-29

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.melléklet 2.9.;

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

2.9. fogyasztóvédelemre vonatkozó előírások, jogsérelem orvoslásának lehetőségei: belső panaszkezelés, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Békéltető Testület szerepe, jogköre, valamint a Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek, határidők.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193345.317428

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Pénzügyi Békéltető Testület szerepe a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásban.

Vitarendezési formák:

Területek:

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Jogszabály forrása:

2015. évi CCXV. törvény

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-12-22

Releváns paragrafus(ok) száma:

73.§(4);125.§(1)i); 126.§(3)f)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(4) Az (1) bekezdés szerinti felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

  1. i) adott esetben a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetében a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről.”
  2. f) a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetében a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről.”

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193133.317835

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A pénzügyi Békéltető testület jogintézményének jogharmonizációs célú implementálásai.

Vitarendezési formák:

Területek: