A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról.

Jogszabály forrása:

40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

Megjelenés:

2015

Hatályba lépés:

2015-12-30

Releváns paragrafus(ok) száma:

1. melléklet 1.3.8.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1.3.8. A békéltető testület feladata, jogköre

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193402.317553

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Mint vizsgakövetelmény : 1.3.8. A békéltető testület feladata, jogköre

Vitarendezési formák:

Területek:

A büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról.

Jogszabály forrása:

18/2014. (XII. 22.) IM rendelet

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

12-22-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

5.§ (1) d)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

5. § (1) A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelet szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei:
d) a szabálysértési, büntető és büntetés-végrehajtási ügyekben alkalmazható, külön törvényekben meghatározott közvetítői eljárásokra vonatkozó alapismeretek,

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173258.286684

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A büntetés-végrehajtás pártfogói felügyelőinek is ismerni kell közvetítői eljárás alapismereteit.

Vitarendezési formák:

Területek:

A szakképzésről

Jogszabály forrása:

2011. évi CLXXXVII. törvény

Megjelenés:

2011.

Hatályba lépés:

01-01-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

70.§ [4] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A tanulószerződéssel kapcsolatos jogviták elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik. A jogvitát megelőzően a gazdasági kamara közvetít a felek között a vita feloldása érdekében.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139866.209313

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A tanulószerződéssel kapcsolatos jogviták elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik. A jogvitát megelőzően a gazdasági kamara közvetít a felek között a vita feloldása érdekében.

Vitarendezési formák:

Területek: