A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról

Jogszabály forrása:

2006. évi XXIX. törvény

Megjelenés:

2006.

Hatályba lépés:

05-01-06

Releváns paragrafus(ok) száma:

36. cikk 1

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. Olyan összeütközésben, amelyben Védőhatalom kijelölésére nem kerül sor, a Főigazgató felajánlhatja jó szolgálatait vagy bármely más módon közreműködhet az egyeztetésben vagy közvetítésben a Felek közötti nézeteltérés megoldása céljából.
2. Valamelyik Fél vagy a Főigazgató felkérésére a Bizottság elnöke javasolhatja az összeütköző Feleknek, hogy kiküldöttjeik, különösen pedig a kulturális javak védelmével megbízott hatóságok képviselői esetleg alkalmasnak mutatkozó valamely, az összeütközésben nem részes Állam területén folytassanak tárgyalást.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102623.208366

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Olyan összeütközésben, amelyben nincs kijelölt Védőhatalom, a Főigazgató felajánlhatja jó szolgálatait vagy közreműködhet az egyeztetésben vagy közvetítésben a Felek közötti nézeteltérés megoldása céljából. Javasolt, hogy olyan Állam területén folytassák a tárgyalást, mely nem érintett.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1998. évi IX. törvény

Megjelenés:

1998.

Hatályba lépés:

03-15-98

Releváns paragrafus(ok) száma:

V. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Kapcsolatok más szervezetekkel
1. Az Általános Tanács megfelelő megegyezéseket hoz létre a hatékony együttműködésre más olyan kormányközi szervezetekkel, amelyek feladatai kapcsolatosak a WTO feladataival.
2. Az Általános Tanács megfelelő megegyezéseket hozhat létre konzultációra és együttműködésre olyan nem-kormányzati szervezetekkel, amelyek a WTO-val kapcsolatos ügyekben érdekeltek.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34049.53657

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Kereskedelmi Világszervezet keretein belül a jószolgálat, a békéltetés és a közvetítés olyan eljárások, amelyeket önkéntesen vállalnak, ha a vitában résztvevő felek ehhez hozzájárulnak.
A jószolgálati, békéltetési és közvetítő eljárások, különösen a vitában részt vevő felek által az eljárás során elfoglalt álláspontok, bizalmasan kezelendők és nem sérthetik egyik fél jogait sem az e rendelkezések szerinti további eljárásokban.
A vitában részt vevő bármely fél bármikor kérhet jószolgálatot, békéltetést vagy közvetítést.
');

Vitarendezési formák:

Területek:

Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának törvénybe iktatásáról

Jogszabály forrása:

1956. évi I. törvény

Megjelenés:

1956.

Hatályba lépés:

02-16-56

Releváns paragrafus(ok) száma:

33. cikk 1.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viszályok békés rendezése
Minden olyan viszály esetében, amelynek elhúzódása a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának veszélyeztetésére vezethet, a felek mindenekelőtt közvetlen tárgyalás, kivizsgálás, közvetítés, békéltetés, választott bírósági vagy bírósági eljárás, regionális szervek, vagy megállapodások igénybevétele vagy általuk választott egyéb békés eszközök útján tartoznak megoldást keresni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=375.626

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Minden olyan viszály esetében, amelynek elhúzódása a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának veszélyeztetésére vezethet, a felek mindenekelőtt békés eszközök útján keresnek megoldást. Ezek lehetnek: közvetlen tárgyalás, kivizsgálás, közvetítés, békéltetés, választott bírósági vagy bírósági eljárás, regionális szervek, vagy megállapodások igénybevétele vagy általuk választott egyéb békés eszközök útján tartoznak megoldást keresni.

Vitarendezési formák:

Területek:

A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt Európai Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1964. évi 8. törvényerejű rendelet

Megjelenés:

1964.

Hatályba lépés:

03-26-64

Releváns paragrafus(ok) száma:

VII. cikk 2

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Ha ez megfelel a felek akaratának, és ha a választottbírósági eljárásra irányadó jog megengedi, a választottbírák mint baráti közvetítők (amiables compositeurs) hozzák meg döntésüket.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=755.1336

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Ha ez megfelel a felek akaratának, és ha a választottbírósági eljárásra irányadó jog megengedi, e nemzetközi szintű kereskedelem területén a vitákban a választottbírák mint baráti közvetítők (amiables compositeurs) hozzák meg döntésüket.

Vitarendezési formák:

Területek: