Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Jogszabály forrása:

320/2014.(XII.13.)

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

12-13-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

4.§ (2) bekezdés e) pont.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A miniszter a munkaügyi kapcsolatok feladatkörében
e) működteti a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatot

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173050.291336

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A miniszter a munkaügyi kapcsolatok feladatkörében
e) működteti a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatot

Vitarendezési formák:

Területek:

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Jogszabály forrása:

2010. évi CXXII. törvény

Megjelenés:

2010.

Hatályba lépés:

11-20-10

Releváns paragrafus(ok) száma:

16/K.§ 7. bekezdés

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A kormányzati és a hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igény elévülése
Az igény érvényesítésére irányuló írásbeli felszólítás, az igénynek a bíróság előtti érvényesítése, a külön törvény szerinti közvetítő vagy békéltető igénybevételének kezdeményezése, az igény megegyezéssel történő módosítása, az egyezségkötés, valamint a kötelezett elismerése az elévülést megszakítja. Az elévülés megszakadása, illetve az elévülés megszakítását előidéző eljárás jogerős befejezése után az elévülési idő újra kezdődik. Ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg.

Releváns honlap:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1000122.TV

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Lehetőséget biztosít békéltető eljárás lefolytatására a munkáltató és a munkavállalók között, amely folyamata az elévülést megszakítja.

Vitarendezési formák:

Területek:

A munka törvénykönyvéről

Jogszabály forrása:

2012. évi I. törvény

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

07-01-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

288.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

288. § A 287. §-ban foglalt határidőket nem érinti, ha a kollektív szerződés vagy a felek megállapodása a jogvita feloldása érdekében békéltetés lefolytatását rendeli.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143164.222254

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Munkaügyi vita esetén lehetőséget biztosít békéltető eljárás lefolytatására a munkáltató és a munkavállalók között

Vitarendezési formák:

Területek:

A munka törvénykönyvéről

Jogszabály forrása:

2012. évi I. törvény

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

07-01-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

293.§ [2-3] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(2) A 236. § (4) bekezdésében és a 263. §-ban foglaltakkal kapcsolatban felmerült vitában döntőbíró dönt. Döntése a felekre kötelező. A felek megállapodásának hiányában a döntőbírót a felek jelöltjei közül sorsolással kell kiválasztani.
(3) A bizottság vagy a döntőbíró eljárásának tartama alatt a felek nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a megállapodást vagy a döntés végrehajtását meghiúsítaná.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143164.222254

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Ha a felek nem tudnak megegyezni az üzemi tanács választásával és működésével kapcsolatos indokolt költségekben -amely a munkáltatót terhelik-, illetve a munkáltató és az üzemi tanács a jóléti célú pénzeszközök felhasználásában, akkor döntőbíróhoz kell fordulniuk. A döntőbíró döntése a felekre kötelező. A felek nem tanúsíthatnak olyan magatartást, mely a döntés végrehajtását meghiúsítaná.

Vitarendezési formák:

Területek:

A közszolgálatban foglalkoztatottak szervezkedési szabadságának védelméről és a foglalkoztatási feltételeik megállapításával kapcsolatos eljárásokról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1978. évi 64. ülésszakán elfogadott 151. számú Egyezmény kihird

Jogszabály forrása:

2000. évi LXXIII. törvény

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

06-25-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

8. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az adott ország feltételeivel összhangban, törekedni kell a foglalkoztatási feltételek megállapításából eredő viták rendezésére, a felek közötti tárgyalás formájában, vagy független és pártatlan eljárás, nevezetesen békéltetés, közvetítés és választott bíróság útján, mégpedig oly módon, hogy az biztosítsa az érdekelt felek bizalmát.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49270.72977

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A munkaügyi viták szabályzásának körében a viták békés, tárgyalásos úton történő rendezését támogatja; megadja a békéltetés igénybevételének a lehetőségét.

Vitarendezési formák:

Területek: