Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról.

Jogszabály forrása:

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

12-13-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

4.§ (2) e) ,

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

2) A miniszter a munkaügyi kapcsolatok feladatkörében
e) működteti a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatot.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173050.291336

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter feladata a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat működtetése.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Jogszabály forrása:

320/2014.(XII.13.)

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

12-13-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

4.§ (2) bekezdés e) pont.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A miniszter a munkaügyi kapcsolatok feladatkörében
e) működteti a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatot

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173050.291336

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A miniszter a munkaügyi kapcsolatok feladatkörében
e) működteti a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatot

Vitarendezési formák:

Területek:

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Jogszabály forrása:

2010. évi CXXII. törvény

Megjelenés:

2010.

Hatályba lépés:

11-20-10

Releváns paragrafus(ok) száma:

16/K.§ 7. bekezdés

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A kormányzati és a hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igény elévülése
Az igény érvényesítésére irányuló írásbeli felszólítás, az igénynek a bíróság előtti érvényesítése, a külön törvény szerinti közvetítő vagy békéltető igénybevételének kezdeményezése, az igény megegyezéssel történő módosítása, az egyezségkötés, valamint a kötelezett elismerése az elévülést megszakítja. Az elévülés megszakadása, illetve az elévülés megszakítását előidéző eljárás jogerős befejezése után az elévülési idő újra kezdődik. Ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg.

Releváns honlap:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1000122.TV

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Lehetőséget biztosít békéltető eljárás lefolytatására a munkáltató és a munkavállalók között, amely folyamata az elévülést megszakítja.

Vitarendezési formák:

Területek:

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Jogszabály forrása:

2011. évi CLXIV. Törvény

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

01-01-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

4.§ [1-2] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1) Az alkalmazotti tanácsot egyetértési jog illeti meg a jóléti célú pénzeszközök felhasználásával, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosításával kapcsolatos tervek elfogadása tekintetében.
(2)3 Ha az egyetértés hiánya miatt a felek között vita merül fel, akkor a munka törvénykönyvének a kollektív munkaügyi vitára vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139717.238903

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Felek közötti vita esetén a munka törvénykönyvének a kollektív munkaügyi vitára vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Vitarendezési formák:

Területek:

A munka törvénykönyvéről

Jogszabály forrása:

2012. évi I. törvény

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

07-01-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

288.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

288. § A 287. §-ban foglalt határidőket nem érinti, ha a kollektív szerződés vagy a felek megállapodása a jogvita feloldása érdekében békéltetés lefolytatását rendeli.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143164.222254

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Munkaügyi vita esetén lehetőséget biztosít békéltető eljárás lefolytatására a munkáltató és a munkavállalók között

Vitarendezési formák:

Területek:

A munka törvénykönyvéről

Jogszabály forrása:

2012. évi I. törvény

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

07-01-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

293.§ [2-3] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(2) A 236. § (4) bekezdésében és a 263. §-ban foglaltakkal kapcsolatban felmerült vitában döntőbíró dönt. Döntése a felekre kötelező. A felek megállapodásának hiányában a döntőbírót a felek jelöltjei közül sorsolással kell kiválasztani.
(3) A bizottság vagy a döntőbíró eljárásának tartama alatt a felek nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a megállapodást vagy a döntés végrehajtását meghiúsítaná.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143164.222254

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Ha a felek nem tudnak megegyezni az üzemi tanács választásával és működésével kapcsolatos indokolt költségekben -amely a munkáltatót terhelik-, illetve a munkáltató és az üzemi tanács a jóléti célú pénzeszközök felhasználásában, akkor döntőbíróhoz kell fordulniuk. A döntőbíró döntése a felekre kötelező. A felek nem tanúsíthatnak olyan magatartást, mely a döntés végrehajtását meghiúsítaná.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről

Jogszabály forrása:

2009. évi LXXIV. törvény

Megjelenés:

2009.

Hatályba lépés:

08-20-09

Releváns paragrafus(ok) száma:

22.§ [1]. Bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az ÁRMB hat – elsősorban a munkaügyi közvetítésben, döntőbíráskodásban jelentős tapasztalattal rendelkező –, büntetlen előéletű tagból álló testület.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125323.235051

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság hat - elsősorban a munkaügyi közvetítésben, döntőbíráskodásban jelentős tapasztalattal rendelkező -, büntetlen előéletű tagból álló testület.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről

Jogszabály forrása:

2009. évi LXXIV. törvény

Megjelenés:

2009.

Hatályba lépés:

08-20-09

Releváns paragrafus(ok) száma:

22.§ [1]bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az ÁRMB hat – elsősorban a munkaügyi közvetítésben, döntőbíráskodásban jelentős tapasztalattal rendelkező –, büntetlen előéletű tagból álló testülete

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125323.235051

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság olyan testület, amely elsősorban a munkaügyi közvetítésben, döntőbíráskodásban jelentős tapasztalattal rendelkező -, büntetlen előéletű tagból áll.

Vitarendezési formák:

Területek:

A közszolgálatban foglalkoztatottak szervezkedési szabadságának védelméről és a foglalkoztatási feltételeik megállapításával kapcsolatos eljárásokról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1978. évi 64. ülésszakán elfogadott 151. számú Egyezmény kihird

Jogszabály forrása:

2000. évi LXXIII. törvény

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

06-25-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

8. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az adott ország feltételeivel összhangban, törekedni kell a foglalkoztatási feltételek megállapításából eredő viták rendezésére, a felek közötti tárgyalás formájában, vagy független és pártatlan eljárás, nevezetesen békéltetés, közvetítés és választott bíróság útján, mégpedig oly módon, hogy az biztosítsa az érdekelt felek bizalmát.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49270.72977

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A munkaügyi viták szabályzásának körében a viták békés, tárgyalásos úton történő rendezését támogatja; megadja a békéltetés igénybevételének a lehetőségét.

Vitarendezési formák:

Területek: