A takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról

Jogszabály forrása:

A BIZOTTSÁG 2009. január 27-i 152/2009/EK RENDELETE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2009. február 26-i, L 54. számában (1. o.)

Hatályba lépés:

03-18-09

Releváns paragrafus(ok) száma:

V. Melléklet. I. 2. utolsó bekezdés

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A jelenlegi értelmezési szabályok a hatósági ellenőrzéshez vett mintából nyert vizsgálati eredményre alkalmazandók. Ez nem befolyásolja a tagállamok azon jogát, hogy védelmi vagy döntőbírói eljárás céljából végzett vizsgálatok esetében a nemzeti szabályokat alkalmazzák.

Releváns honlap:

http://www.eu-info.hu/mvh/index.asp?page=doc_detail&doc_id=36802

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A tagállamokat megillet azon jog, hogy védelmi vagy döntőbírói eljárás céljából végzett vizsgálatok esetében a nemzeti szabályokat alkalmazzák.

Vitarendezési formák:

Területek: