EGYEZMÉNY a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala között a volt Jugoszláviából Magyarországra érkező menekülők részére nyújtandó rendkívüli segítségnyújtásáról

Jogszabály forrása:

1994/23. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől

Megjelenés:

1994.

Hatályba lépés:

12-14-94

Releváns paragrafus(ok) száma:

6.08. pont

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Döntőbíráskodás
6.08. Amennyiben a jelenlegi Egyezmény értelmezése, alkalmazása és bármely más kérdése tekintetében bármilyen vita merülne fel, akkor a felek megállapodása alapján azt vagy a polémiát egy döntőbíró elé kell terjeszteni, vagy megállapodás hiányában az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogra vonatkozó döntőbíráskodási szabályainak megfelelően kinevezett három döntőbíróra kell bízni.

Releváns honlap:

Előfizetéses CompLex jogtár /99400023.NK/ts/19940519/

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Vita, vagy polémia esetére két lépésbe rögzíti a döntőbíráskodás menetét, amennyiben nem jön létre megállapodás a döntőbíróról, úgy a Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogra vonatkozó döntőbíráskodási szabályainak megfelelően kinevezett három döntőbíróra kell bízni.

Vitarendezési formák:

Területek:

MEGÁLLAPODÁS a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztossága között

Jogszabály forrása:

1989/6. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől

Megjelenés:

1989.

Hatályba lépés:

10-29-89

Releváns paragrafus(ok) száma:

megállapodás [2] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Abban az esetben, ha bármilyen vita adódna a jelen Megállapodás értelmezésére, alkalmazására, vagy az azzal kapcsolatos bármilyen más kérdésre vonatkozóan, a vitát vagy a véleménykülönbséget a felek közös megegyezése alapján egyetlen döntőbíró elé viszik, illetőleg a megállapodás hiányában három olyan döntőbíró elé, akiket az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Törvény Bizottságának döntőbírósági szabályaival összhangban jelölnek ki.

Releváns honlap:

http://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/98900006.NK/ts/10000101/

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Abban az esetben, ha bármilyen vita adódna a jelen Megállapodás értelmezésére, alkalmazására, vagy az azzal kapcsolatos bármilyen más kérdésre vonatkozóan, a vitát vagy a véleménykülönbséget a felek közös megegyezése alapján egyetlen döntőbíró elé viszik, illetőleg a megállapodás hiányában három olyan döntőbíró elé, akiket az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Törvény Bizottságának döntőbírósági szabályaival összhangban jelölnek ki.

Vitarendezési formák:

Területek: