A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Jogszabály forrása:

2014. évi LXXVI. törvény

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

01-02-15

Releváns paragrafus(ok) száma:

39.§(1) d)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

39. § (1) Az SZTNH e fejezetben szabályozott eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
d) nem alkalmazhatók a Ket.-nek a közvetítő igénybevételére, a határozat közzétételére, az ügygondnokra, a költségmentességre és a végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172811.285433

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A törvény hatálya alá tartozó ügyekben kizárja a Ket. szerinti közvetítés jogintézményét.

Vitarendezési formák:

Területek: