A víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2014. évi IX. törvény

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

02-12-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

25. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

25. cikk
A viták békés rendezése
1. A jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos, két vagy több részes állam közötti vitákat jóhiszemű tárgyalások útján vagy az általuk megválasztott egyéb békés eszközökkel kell rendezni.
2. Amennyiben ezek a tárgyalások ésszerű időn belül nem vezetnek el a vita lezárásához, úgy azt az érintett részes államok közös megegyezéssel az UNESCO elé vihetik békéltető eljárás lefolytatása céljából.
3. Ha a békéltető eljárásra nem kerül sor, vagy a békéltetés nem képes rendezni a vitát, akkor a vitás kérdések rendezése vonatkozásában az Egyesült Nemzetek Szervezete Tengerjogi Egyezményének XV. Részében rögzített rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók a jelen Egyezményben részes államok között az Egyezmény értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatban felmerült bármely vita esetén, attól függetlenül, hogy az érintett államok az Egyesült Nemzetek Szervezete Tengerjogi Egyezményéhez csatlakoztak-e vagy sem.
4. A jelen Egyezményben és az Egyesült Nemzetek Szervezete Tengerjogi Egyezményében részes valamely állam által az utóbbi Egyezmény 287. cikke szerint megválasztott eljárás a jelen cikk alapján érvényes a viták rendezésére, hacsak ez a részes állam a jelen Egyezmény megerősítésének, elfogadásának, illetve jóváhagyásának, vagy a hozzá való csatlakozásnak az időpontjában, illetve bármely későbbi időpontban nem választ a jelen Egyezménnyel összefüggésben felmerülő viták rendezése céljából a 287. cikknek megfelelő más eljárást.
5. A jelen Egyezményben részes, de az Egyesült Nemzetek Szervezete Tengerjogi Egyezményében nem részes állam – a jelen Egyezmény megerősítésének, elfogadásának, illetve jóváhagyásának, vagy a hozzá való csatlakozásnak az időpontjában, illetve bármely későbbi időpontban – írásos nyilatkozattal szabadon választhat az Egyesült Nemzetek Szervezetének Tengerjogi Egyezménye 287. cikk 1. bekezdésében részletezett egy vagy több eszköz közül a jelen cikk alapján felmerülő viták rendezése céljából. Az ilyen nyilatkozatra a 287. cikk vonatkozik, csakúgy, mint azokra a vitákra, amelyekben az állam érintett, de amelyekre nem vonatkozik érvényes nyilatkozat. Az ilyen állam a békéltető, illetve a választottbírósági eljárás lebonyolításához – az Egyesült Nemzetek Szervezetének Tengerjogi Egyezménye V. és VII. Mellékletében foglaltaknak megfelelően – jogosult békéltetőket, illetve választott bírákat jelölni az V. Melléklet 2. cikkében, illetve a VII. Melléklet 2. cikkében említett jegyzékekre, a jelen Egyezménnyel kapcsolatban felmerülő viták rendezése céljából.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167084.264322

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben ezek a tárgyalások ésszerű időn belül nem vezetnek el a vita lezárásához, úgy azt az érintett részes államok közös megegyezéssel az UNESCO elé vihetik békéltető eljárás lefolytatása céljából.

Vitarendezési formák:

Területek:

A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről

Jogszabály forrása:

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet

Megjelenés:

2010.

Hatályba lépés:

201004.23.

Releváns paragrafus(ok) száma:

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=130953.247587

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az egyes kulturális szakértői szakterületekhez kapcsolódó mesterfokozatok és szakképzettségek, valamint egyetemi szintű végzettségek és szakképzettségek felsorolásába belekerült okleveles kulturális mediátor képesítés is.

Vitarendezési formák:

Területek:

A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről

Jogszabály forrása:

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet

Megjelenés:

2010.

Hatályba lépés:

201004.23.

Releváns paragrafus(ok) száma:

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

okleveles kulturális mediátor

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=130953.247587

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Kulturális ügy – kulturális területen vita

Vitarendezési formák:

Területek:

A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről

Jogszabály forrása:

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet

Megjelenés:

2010.

Hatályba lépés:

201004.23.

Releváns paragrafus(ok) száma:

1. melléklet 9.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

okleveles kulturális mediátor

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=130953.247587

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Kulturális ügy – kulturális területen vita

Vitarendezési formák:

Területek:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről

Jogszabály forrása:

37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet

Megjelenés:

2008.

Hatályba lépés:

12-31-08

Releváns paragrafus(ok) száma:

2. számú melléklet

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117606.232101

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A kulturális mediátor munkaköri jegyzéke.

Vitarendezési formák:

Területek:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről

Jogszabály forrása:

37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet

Megjelenés:

2008.

Hatályba lépés:

12-31-08

Releváns paragrafus(ok) száma:

2. számú melléklet

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az egyes fizetési osztályba tartozó munkakörök jegyzéke
Munkakörök megnevezése A B C D E F G H I J

Speciális munkakörök
közvetítő (mediátor) * * * * * *

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117606.232101

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Kulturális ügy - képesítés

Vitarendezési formák:

Területek: