az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. év október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2012. évi CX. törvény

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

07-01-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

7. b)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A kulturális örökség védelme érdekében az örökséget eltérően megítélő közösségek álláspontjainak egyeztetése érdekében támogatják a békéltető eljárásokat a közösség tagállamaiban;

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152432.236916

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Békéltető eljárásokat hoznak létre olyan esetek méltányos és igazságos kezelésére, amelyekben ugyanazon kulturális örökségi elemnek különböző közösségek egymásnak ellentmondó értékeket tulajdonítanak.

Vitarendezési formák:

Területek: