A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

Jogszabály forrása:

16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

12-19-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

81.§(1-2),(4); 82.§(1-2), 84.§ (1-2)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

81. § (1) Büntetőügyben a bíróság, az ügyész vagy a közvetítő idézése alapján a bv. intézet az elítéltet a tárgyalásra, meghallgatásra, nyilvános ülésre az idézésben vagy az előállításra vonatkozó megkeresésben megjelölt helyre és időre előállítja.
(2) Ha az elítéltet több büntetőügyben egy időpontra idézték, a bv. intézet valamennyi érintett bíróságot haladéktalanul értesíti a szállítás napjának és az érintet bíróságok megjelölésével a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 1. § (5) bekezdése szerinti egyeztetés lefolytatása érdekében, és a továbbiakban az ott meghatározottak szerint jár el. Ha az elítéltet több büntetőügyben a bíróság, az ügyész vagy a közvetítő egy időpontra idézte, a bv. intézet a bíróságra állítja elő az elítéltet és erről haladéktalanul értesíti az ügyészt, illetve a közvetítőt.
82. § (1) A bírósághoz, az ügyészhez vagy a közvetítői eljárásra előállítást végrehajtó köteles tájékoztatást adni az elítélt rezsimbe és biztonsági kockázati besorolásáról, továbbá a bv. intézet által a fogvatartás biztonsága szempontjából jelentősnek tartott egyéb körülményekről.
(2) Ha az ügyben eljáró bíróság, ügyész vagy közvetítő az elítéltet az előállítást végző jelenléte nélkül kéri meghallgatni, azt az eljárást lefolytató bíróság, ügyész vagy közvetítő írásbeli rendelkezésére és saját felelősségére kell biztosítani.
84. § (1) Ha a bv. intézet az elítéltet egészségi állapota miatt nem tudja előállítani, erről a tényről a bíróságot, az ügyészt, a büntetőügyben eljáró közvetítőt, illetve a közjegyzőt haladéktalanul – indokolt esetben rövid úton is – értesíti.
(2) Ha büntetés-félbeszakítást engedélyeznek az elítélt részére, erről az eljáró bíróságot, az ügyészt, a büntetőügyben eljáró közvetítőt, illetve a közjegyzőt írásban értesíteni kell.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173213.291954

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A közvetítőt az eljárás során megillető jogosítványokról szólnak a rendelkezések.');

Vitarendezési formák:

Területek: