A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Jogszabály forrása:

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

06-06-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

116.§ (2)c) ;

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

c) támogatja a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési fórumainak létrehozását és működését, ennek keretében ellátja a fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel és békéltető testületekkel kapcsolatos szervezési, szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat, valamint az Európai Fogyasztói Központok Hálózatába kijelölt szervezettel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169928.291294

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Kormány támogatja a békéltető testületeke létrehozását, működését.

Vitarendezési formák:

Területek:

A kormányablakokról

Jogszabály forrása:

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

12-30-13

Releváns paragrafus(ok) száma:

3. melléklet 78.79.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételi, nyilvántartásból történő törlése.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165992.291727

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A kormányablakban lehet kérni a hatósági nyilvántartásba vételi és törlési kérelmet.

Vitarendezési formák:

Területek: