A közbeszerzésekről

Jogszabály forrása:

2015. évi CXLIII. törvény

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-12-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

9.§ (8) c)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

9.§ (8) E törvényt – ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése – nem kell alkalmazni az alábbi esetekben:

c) választottbírósági, közvetítői és békéltetői tevékenység

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.320596

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A közvetítői tevékenységre nem vonatkoznak a közbeszerzési szabályok.

Vitarendezési formák:

Területek:

A közbeszerzésekről

Jogszabály forrása:

2015. évi CXLIII. törvény

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-11-01

Releváns paragrafus(ok) száma:

9.§(8) c),da) ;

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(8) E törvényt – ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése – nem kell alkalmazni az alábbi esetekben:

  1. c) választottbírósági, közvetítői és békéltetői tevékenység;
  2. d) jogi szolgáltatás igénybevétele, amennyiben annak tárgya

da) ügyvéd által ellátott jogi képviselet bírósági, választottbírósági, hatósági, békéltetői vagy közvetítői eljárásban, valamint az ehhez kapcsolódó, ügyvéd által nyújtott jogi tanácsadás,

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.320596

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A közbeszerzési törvény szabályait nem kell alkalmazni választottbírósági, közvetítői és békéltetői tevékenység során.

Vitarendezési formák:

Területek: