Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

Jogszabály forrása:

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2004.

Hatályba lépés:

08-27-04

Releváns paragrafus(ok) száma:

3.§ (2) d) ; 4.§(1) h)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

d) a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének feltételeit és határidejét, valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti; továbbá
4. § (1) A vállalkozás a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
h) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86424.261680

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A fogyasztót tájékoztatni köteles a szolgáltató a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

Jogszabály forrása:

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2003.

Hatályba lépés:

09-22-03

Releváns paragrafus(ok) száma:

3.§ (3) f)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(3) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
a) a vállalkozás nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha van – gyártási számát,
c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,
d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy – a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76566.261676

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A jótállási jegy kötelező tartalma a békéltető testületről szóló tájékoztatás.

Vitarendezési formák:

Területek: