A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Jogszabály forrása:

2014. évi XVI. törvény

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

02-24-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

8. melléklet 7. pont

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

7. A panasz elutasítása esetén a befektetési alapkezelő válaszában tájékoztatja a panaszost arról, hogy panaszával – annak jellege szerint, illetve attól függően, hogy a panaszos befektetőként vagy ügyfélként tett panaszt – a Felügyelet vagy a pénzügyi békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá az előbbiektől függően meg kell adni a Felügyelet és a pénzügyi békéltető testület levelezési címét.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167226.287638

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A befektetési alapkezelő nek vita esetén kötelessége tájékoztatni a panaszos befektetőt, hogy - a Felügyelet vagy a pénzügyi békéltető testület eljárását kezdeményezheti és elérhetőségéről tájékoztatni kell.

Vitarendezési formák:

Területek: