A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Jogszabály forrása:

2015. évi CCXV. törvény

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-12-22

Releváns paragrafus(ok) száma:

73.§(4);125.§(1)i); 126.§(3)f)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(4) Az (1) bekezdés szerinti felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

  1. i) adott esetben a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetében a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről.”
  2. f) a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetében a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről.”

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193133.317835

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A pénzügyi Békéltető testület jogintézményének jogharmonizációs célú implementálásai.

Vitarendezési formák:

Területek: