A javítóintézetek rendtartásáról

Jogszabály forrása:

1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-01-17

Releváns paragrafus(ok) száma:

42.§ (2) b) c); 42.§ (3)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A fegyelmi bizottság az eljárás során

a Bv. tv. 376. § (2) bekezdése szerinti esetben felajánlhatja a közvetítői eljárás lehetőségét az érintett fiatalkorúak számára

 közvetítői eljárás igénybevétele esetén tájékoztatja az érintetteket a fegyelmi eljárás vagy a fegyelmi büntetés felfüggesztéséről, illetve annak folytatásáról

A fegyelmi bizottságnak nem tagja a közvetítői eljárást lefolytató javítóintézeti szakember

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173654.312325

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A javító intézetben lefolytatott fegyelmi eljárás során lehetőség van közvetítői eljárásra is.

Vitarendezési formák:

Területek: