A jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól.

Jogszabály forrása:

3/2016. (I. 7.) NGM rendelet

Megjelenés:

2016.

Hatályba lépés:

2016-01-07

Releváns paragrafus(ok) száma:

2. melléklet

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

[Amennyiben a panasza helyben nem rendeződik az Ön számára kielégítően,] a következő szervezetekhez is fordulhat: Pénzügyi Békéltető Testület, (Adott esetben) vagy kapcsolatba léphet a FIN-NET hálózattal, amelytől elkérheti az Ön országában ezzel egyenértékű szerv adatait.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193583.317968

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Tájékoztató nyomtatvány tartalma a Pénzügyi Békéltető Testületről.

Vitarendezési formák:

Területek:

A jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról

Jogszabály forrása:

462/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-01-29

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.melléklet 2.9.;

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

2.9. fogyasztóvédelemre vonatkozó előírások, jogsérelem orvoslásának lehetőségei: belső panaszkezelés, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Békéltető Testület szerepe, jogköre, valamint a Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek, határidők.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193345.317428

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Pénzügyi Békéltető Testület szerepe a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásban.

Vitarendezési formák:

Területek:

A fogyasztónak nyújtott hitelről

Jogszabály forrása:

2009. évi CLXII. törvény

Megjelenés:

2009.

Hatályba lépés:

2010-01-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

5.§ (4),

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(4) Az (1) bekezdés szerinti felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126248.316374

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Pénzügyi Békéltető Testület betöltött szerepéről.

Vitarendezési formák:

Területek:

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Jogszabály forrása:

2013. évi CCXXXVII. törvény

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

12-23-13

Releváns paragrafus(ok) száma:

161.§ (2) a); 288.§ (8)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a) a feladatkörében eljáró MNB-vel, OBA-val, betét- és intézményvédelmi alappal, és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló törvény alapján a szövetkezeti hitelintézeti integráció feladatkörében eljáró központi bankjával, intézményvédelmi szervezettel, valamint törvényben nevesített és ott meghatározott feladatkörében eljáró kormánybiztossal, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a Pénzügyi Békéltető Testülettel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, az európai támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF),
(8) A panasz elutasítása esetén a pénzügyi intézmény és független közvetítő válaszában tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy az MNB tv. szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Felügyeletnél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A pénzügyi intézmény vagy független közvetítő megadja a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165854.290513

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A pénzügyi intézménynek, vagy a független közvetítőnek vita esetén kötelessége tájékoztatni a panaszos befektetőt, hogy - a Felügyelet vagy a pénzügyi békéltető testület eljárását kezdeményezheti és elérhetőségéről tájékoztatni kell.

Vitarendezési formák:

Területek: