A határokat átlépő televíziózásról szóló, Strasbourgban, 1989. május 5-én kelt egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1998. évi XLIX. törvény

Megjelenés:

1998.

Hatályba lépés:

11-04-98

Releváns paragrafus(ok) száma:

IX. Fejezet 26. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

24. cikk
4. Amennyiben az a Fél, amely joghatósága alá tartozónak a műsorszolgáltatót tekinteni kell, hat hónapon belül nem hozza meg a (3) bekezdésben meghatározott intézkedéseket, az érintett Felek lefolytatják a 26. Cikk (2) bekezdésben és az Egyezmény függelékében meghatározott döntőbíráskodási eljárást.
5. A döntőbíráskodási eljárás befejezéséig a fogadó Fél semmilyen intézkedést nem tehet az érintett műsor ellen.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34967.276024

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

26. Cikk
Döntőbíráskodás
1. Ha az érintett Felek nem tudják vitájukat a 25. Cikkben foglalt rendelkezésekkel összhangban rendezni, akkor közös megegyezéssel döntőbíráskodáshoz folyamodhatnak; erről az eljárásról a jelen Egyezmény függeléke rendelkezik. Ha e megegyezésre az egyeztetési eljárás megkezdésére irányuló első kérelmet követő hat hónapon belül nem kerül sor, a vitát a Felek egyikének kérelmére döntőbíróság elé lehet vinni.
2. Bármely Fél bármikor kijelentheti, hogy ipso facto - és valamely, ugyanezt a kötelezettséget elfogadó másik Féllel való különleges megállapodás nélkül - kötelezőnek fogadja el a jelen Egyezmény függelékében szereplő döntőbíráskodási eljárás alkalmazását.

Vitarendezési formák:

Területek: