az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Jogszabály forrása:

2015. évi XCII. törvény

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-07-02

Releváns paragrafus(ok) száma:

31. cikk 1.c)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

. a belső jog eljárási szabályainak megfelelő módon annak lehetővé tétele, hogy az áldozatokat meghallgassák, bizonyítékokat nyújthassanak be, megválaszthassák véleményük, igényeik és aggályaik közvetlenül vagy közvetítő közreműködésével történő kifejtésének módjait, valamint azt, hogy a véleményüket figyelembe vegyék;

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176490.297548

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A nemzeti jogban biztosítani kell akár közvetítő útján is a bizonyítási eljárás lehetőségét.

Vitarendezési formák:

Területek:

A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény

Jogszabály forrása:

2005. évi CXL. törvény

Megjelenés:

2005.

Hatályba lépés:

12-17-05

Releváns paragrafus(ok) száma:

31. cikk b)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Minden Szerződő Állam központi hatósága közvetlenül, illetve hatóságokon vagy más szervezeteken keresztül megtesz valamennyi megfelelő lépést a következők érdekében közvetítés, békéltetés útján vagy más hasonló módon a gyermek személyének vagy vagyonának a védelmét szolgáló, egyezségen alapuló megoldások elérésének megkönnyítése azokban a helyzetekben, amikor az Egyezményt kell alkalmazni;

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95559.134532

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Minden Szerződő Állam központi hatósága l mindent megtesz, hogy a vitát békés módon rendezzék. A cél a gyermek személyének vagy vagyonának a védelme, egyezségen alapuló megoldások.

Vitarendezési formák:

Területek:

A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény

Jogszabály forrása:

2005. évi CXL. törvény

Megjelenés:

2005.

Hatályba lépés:

12-17-05

Releváns paragrafus(ok) száma:

31. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Minden Szerződő Állam központi hatósága közvetlenül, illetve hatóságokon vagy más szervezeteken keresztül megtesz valamennyi megfelelő lépést a következők érdekében:
a) a 8–9. cikkben, valamint az e fejezetben meghatározott kapcsolat megkönnyítése és közreműködés biztosítása;
b) közvetítés, békéltetés útján vagy más hasonló módon a gyermek személyének vagy vagyonának a védelmét szolgáló, egyezségen alapuló megoldások elérésének megkönnyítése azokban a helyzetekben, amikor az Egyezményt kell alkalmazni;
c) egy másik Szerződő Állam illetékes hatóságának kérésére a gyermek hollétének felkutatásában való segítségnyújtás, amennyiben úgy tűnik, hogy a gyermek a megkeresett Állam területén tartózkodik és védelemre szorul.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95559.134532

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A gyermek személyének, vagyonának védelme érdekében békéltetést kell folytatni. A Szerződő Állam központi hatósága mindent megtesz a gyermek személye vagy vagyona védelmének érdekében; ha szükséges, akkor segít a gyermek hollétének felkutatásában.

Vitarendezési formák:

Területek: