A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvényben, valamint az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó űrlapokról.

Jogszabály forrása:

11/2015. (VI. 15.) IM rendelet

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-06-15

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.§(1)a),b);c)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

  1. a) mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának hatályon kívül helyezése iránti kérelmet,
  2. b) mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a Pénzügyi Békéltető Testületnek a kérelmet elutasító és az eljárást megszüntető döntésének hatályon kívül helyezése iránti kérelmet

c) 3. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának a megváltoztatása iránti kérelmet.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176105.294433

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásához szükséges űrlapok formai, tartalmi követelményei.

Vitarendezési formák:

Területek: