A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2009. évi VI. törvény

Megjelenés:

2009.

Hatályba lépés:

03-13-09

Releváns paragrafus(ok) száma:

6. cikk 3. ;

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A kollektív alkuhoz való jog
A kollektív alkuhoz való jog hatékony gyakorlásának biztosítása érdekében a Felek vállalják, hogy
1. elősegítik a dolgozók és munkáltatók közös konzultációit;
2. ahol szükséges és célszerű, ott támogatják a munkáltatók vagy munkáltatói szervezetek és dolgozói szervezetek önkéntes tárgyalási mechanizmusát annak érdekében, hogy kollektív egyezményekkel szabályozzák a foglalkoztatás előírásait és feltételeit;
3. előmozdítják a munkaügyi viták rendezéséhez szükséges megfelelő békéltető és önkéntes döntéshozatali mechanizmus megteremtését;

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123505.208972

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az aláírók előmozdítják a munkaügyi viták rendezéséhez szükséges megfelelő békéltető és önkéntes döntéshozatali mechanizmus megteremtését.');

Vitarendezési formák:

Területek: