A Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2011. évi LXV. Törvény

Megjelenés:

2011.

Hatályba lépés:

06-18-11

Releváns paragrafus(ok) száma:

22. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
1. Bármely, két vagy több Szerződő Állam között ezen Megállapodás értelmezésével, alkalmazásával vagy teljesítésével kapcsolatban felmerült vitát, ideértve a Megállapodás létét, érvényességét vagy megszüntetését, az ebben érintett felek tárgyalások útján rendezik.
Amennyiben a vita nem rendezhető az érintett felek között az attól a naptól számított hat hónapon belül, amikor bármely fél írásban kérte az erre vonatkozó tárgyalások megtartását, bármely érintett fél végleges és kötelező érvényű döntőbíráskodás elé viheti a jogvitát az Állandó Választott Bíróság két állam közötti választott bírósági jogvitára vonatkozó választható szabályaival összhangban.
2. A választottbírák száma három. Amennyiben a jogvitában kettőnél több szerződő állam részes, ezen felek megállapodnak a három választottbíró kinevezésében. A választottbíráskodás költségeit a vitában érintett felek egyenlő részben viselik. Amennyiben a választottbíráskodásról szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül a felek nem tudnak megállapodni a három választottbíró személyében, bármely fél kérheti az Állandó Választottbíróság Főtitkárságától a választottbírák kinevezését.
3. A választottbírósági eljárás nyelve angol. A választottbíróság helyszíne Hága. Az Állandó Választottbíróság Nemzetközi Irodája működik választottbírósági hivatalként, és biztosítja a választottbíróság igényei szerinti adminisztratív szolgáltatásokat.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138664.214099

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitát tárgyalás útján kell rendezni. Ha ez6 hónap alatt nem valósul meg, bármelyik fél kötelező érvényű döntőbíráskodás elé viheti a jogvitát. A költségeket a felek együttesen viselik. A bíróság nyelve angol, helyszíne Hága.

Vitarendezési formák:

Területek: