A New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1965. évi 4. törvényerejű rendelet

Megjelenés:

1965.

Hatályba lépés:

01-27-65

Releváns paragrafus(ok) száma:

48. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták

(1) Ha két vagy több Fél között a jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban vita támad, az említett Felek konzultálnak egymással, hogy nézeteltérésüket tárgyalások, vizsgálat, közvetítés, békéltetés, választott bíróság, regionális szervek igénybevétele, bírósági eljárás útján, vagy választásuk szerint egyéb békés eszköz igénybevételével rendezzék.
(2) A Felek minden olyan vitát a Nemzetközi Bíróság elé visznek, amelyet az (1) bekezdésben említett módon rendezni nem tudnak.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=798.1419

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek tárgyalások, vizsgálat, közvetítés, békéltetés, választott bíróság, regionális szervek igénybevétele, bírósági eljárás útján, vagy választásuk szerint egyéb békés eszköz igénybevételével rendezik vitájukat. Ha így nem tudják rendezni, akkor Nemzetközi Bíróság elé viszik az ügyet.

Vitarendezési formák:

Területek: