a.eu felső szintű domain bevezetésére és funkcióira vonatkozó általános szabályok, valamint a bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról

Jogszabály forrása:

A BIZOTTSÁG 2004. április 28-i 874/2004/EK RENDELETE

Megjelenés:

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2004. évi Különkiadásának 13. Iparpolitika és belső piac 34. kötetében (825. o.). Eredetileg megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2004. április 30-i, L 162. számában (40. o.),

Hatályba lépés:

04-30-04

Releváns paragrafus(ok) száma:

23.cik (2) bekezdés

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

23. cikk
Az alternatív vitarendezést szolgáltatók és a döntőbizottság tagjainak kiválasztása
(1) A nyilvántartó a jó hírű és megfelelő szakértelemmel rendelkező szervezetek közül objektív, átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon választhatja ki az ADR-szolgáltatókat. Az ADR-szolgáltatók jegyzékét a nyilvántartó internetes honlapján közzé kell tenni.
(2) Az ADR-eljárás keretében a jogvitákat egy vagy három főből álló döntőbizottságot alkotó döntőbírák bírálják el.
A döntőbizottság tagjainak kiválasztása a kiválasztott ADR-szolgáltatók belső eljárásának megfelelően történik. A megfelelő szakértelemmel rendelkező tagokat objektív, átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon kell kiválasztani. Minden ADR-szolgáltató nyilvánosan hozzáférhető jegyzéket vezet a döntőbizottságok lehetséges tagjairól és azok szakképzettségéről.
A döntőbizottság tagjainak pártatlannak és függetlennek kell lenniük, és kinevezésük elfogadását megelőzően minden olyan körülményt a szolgáltató tudomására kell hozniuk, amely pártatlanságukkal vagy függetlenségükkel kapcsolatban jogos kétséget ébreszthet. Amennyiben az eljárás során bármikor olyan új körülmények merülnek fel, amelyek jogos kétséget ébreszthetnek a döntőbizottság valamely tagjának pártatlanságával vagy függetlenségével kapcsolatban, a döntőbizottság e tagjának haladéktalanul tájékoztatnia kell a szolgáltatót ezekről a körülményekről.
A szolgáltató ilyen esetben helyettes tagot nevez ki a döntőbizottságba.

Releváns honlap:

http://www.regeu.hu/regeu/dokumentumok/EU-REND-874-2004.pdf

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az ADR-eljárás keretében a jogvitákat egy vagy három főből álló döntőbizottságot alkotó döntőbírák bírálják el.

Vitarendezési formák:

Területek: