Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2006. évi CI. törvény

Megjelenés:

2006.

Hatályba lépés:

12-14-06

Releváns paragrafus(ok) száma:

35. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A viták rendezése

(1) A Részes Államok törekednek arra, hogy a jelen Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása kapcsán felmerült vitáikat tárgyalás útján rendezzék.
(2) A jelen Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása során két vagy több Részes Állam között felmerült bármely vitát, amelyet ésszerű időn belül nem sikerült tárgyalás útján rendezni, az érintett Részes Államok bármelyikének kérésére döntőbíróság elé viszik. Amennyiben az érintett Részes Államok a döntőbíróság igénybevételére vonatkozó kezdeményezés napjától számított hat hónapon belül nem tudnak megállapodni a döntőbíróság szervezetében, úgy az érintett Részes Államok bármelyike jogosult a vitát a Nemzetközi Bíróság elé terjeszteni, a Bíróság Alapokmányával összhangban.
(3) Minden Részes Állam az Egyezmény aláírásával, megerősítésével, elfogadásával, vagy jóváhagyásával, illetve az ahhoz történő csatlakozással egy időben jogosult fenntartást tenni, mely szerint a jelen cikk (2) bekezdését nem tartja magára nézve kötelezőnek. A (2) bekezdés a többi Részes Államot sem köti azokkal a Részes Államokkal szemben, amelyek ilyen fenntartást tettek.
(4) Bármely Részes Állam, amely a jelen cikk (3) bekezdése szerinti fenntartást tette, bármikor jogosult azt az Egyesült Nemzetek főtitkárának megküldött írásbeli értesítéssel visszavonni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103875.146349

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az egyezmény aláírói amennyiben tárgyalásos úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, döntőbíráskodást kérnek. Ha hat hónapon belül nem tudnak megállapodni a döntőbíróság szervezetében, úgy az érintett Részes Államok bármelyike jogosult a vitát a Nemzetközi Bíróság elé terjeszteni.

Vitarendezési formák:

Területek: