A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2014. évi VIII. törvény

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

10-12-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

18. CIKK 1. c)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A 6. cikk 3. bekezdés g) pontjának i. alpontjában és a 7. cikkben foglaltak végrehajtása során minden Fél arra ösztönzi a genetikai erőforrásokat és/vagy a hozzájuk kötődő hagyományos tudást szolgáltatókat és felhasználókat, hogy kölcsönösen elfogadott feltételeikbe foglalják bele az esetleges jogviták rendezésére vonatkozó rendelkezéseket, beleértve az alábbiakat:
a) az a szerv, amelynek illetékességébe a jogviták rendezését utalják,
b) az irányadó jog, és/vagy
c) a jogviták alternatív rendezésének lehetőségei, mint például a közvetítés és a választottbírósági eljárás.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167036.287819

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Nagojai jegyzőkönyvet aláírók adott esetbe elfogadják a közvetítő közreműködését.

Vitarendezési formák:

Területek: