A békéltető testületi tagok díjazásáról

Jogszabály forrása:

211/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1998.

Hatályba lépés:

01-01-98

Releváns paragrafus(ok) száma:

2.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(1) A tanács tagja ügyenként hétezer forint, a tanács elnöke, valamint az egyedül eljáró testületi tag ügyenként tízezer forint díjazásra jogosult, ha e rendelet eltérően nem rendelkezik.
(2) Ha valamely ügyben a békéltető eljárás az Fgytv. 31. § (3) bekezdésében meghatározott okból a meghallgatást követően került megszüntetésre, az eljárásban részt vevő tag háromezer forint díjazásra jogosult. Nem jár díjazás, ha az eljárás a meghallgatást megelőzően került megszüntetésre.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=35942.56840

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a békéltető testületi tagok díjazását a következők szerint állapítja meg:
A tanács tagja ügyenként hétezer forint, a tanács elnöke, valamint az egyedül eljáró testületi tag ügyenként tízezer forint díjazásra jogosult, ha e rendelet eltérően nem rendelkezik.

Vitarendezési formák:

Területek: