A nemzetiségek jogairól

Jogszabály forrása:

2011. évi CLXXIX. törvény

Megjelenés:

2011.

Hatályba lépés:

12-19-11

Releváns paragrafus(ok) száma:

106.§ (1);(3)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A nemzetiségi önkormányzat tisztségviselőjének és tagjának összeférhetetlensége
106. § (1) Nem lehet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke: a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, az alapvető jogok biztosa és helyettese, az Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke és számvevője, állami vezető, központi államigazgatási szerv kormánytisztviselője, köztisztviselője, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke, a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke és a pénzügyi békéltető testületi tag, továbbá…

(3) Nem lehet az országos nemzetiségi önkormányzat elnöke: a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, az alapvető jogok biztosa és helyettese, az Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke és számvevője, állami vezető, központi államigazgatási szerv kormánytisztviselője, köztisztviselője, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke, a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke és a pénzügyi békéltető testületi tag, továbbá….

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139819.259653

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A nemzetiségi önkormányzati képviselői és elnöki megbízással összeférhetetlen a pénzügyi békéltetői testületi tagság.

Vitarendezési formák:

Területek: