A Magyar Köztársaság Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1994. március 25-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

160/2004. (V. 21.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2004.

Hatályba lépés:

05-21-04

Releváns paragrafus(ok) száma:

15. cikk [2-6] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vitás kérdések rendezése
(2) Amennyiben a Szerződő Felek a tárgyalásokon nem tudnak megállapodni, akkor megegyezhetnek abban, hogy a vita megoldásához valamely személy vagy szerv tanácsadói véleményét kérik ki.
(3) Ha a Szerződő Felek a fenti (1) és (2) bekezdésnek megfelelően saját törvényeikkel összhangban nem jutnak megállapodásra, a vitát egy három választott bíróból álló döntőbíróság elé utalják, amelynek egy-egy tagját a Szerződő Felek nevezik meg, a harmadik személyében pedig az ilyen módon megnevezett két választott bíró állapodik meg. A Szerződő Felek mindegyike választott bírót jelöl ki a másik Szerződő Féltől a vita döntőbíróság utján való megoldására vonatkozó kérés diplomáciai csatornákon keresztüli kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül és a harmadik választott bírót további hatvan (60) napon belül jelölik ki. Amennyiben valamelyik Szerződő Fél a fenti időn belül nem nevezi meg választott bíráját, akkor a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet elnökét lehet felkérni, bármelyik Szerződő Fél részéről, hogy szükség szerint választott bírót, vagy bírókat jelöljön ki, ha azonban a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet elnöke bármelyik Szerződő Fél állampolgára, akkor a Tanács első alelnöke, vagy ha ő is ilyen állampolgárságú, akkor a Tanács egyik vezető tagja, aki nem ilyen állampolgárságú kérhető fel a kijelölésekre. Ugyanakkor e választott bírónak, aki a döntőbíróság elnökeként fog tevékenykedni, egy olyan harmadik állam állampolgárának kell lennie, amellyel mindkét szerződő félnek diplomáciai kapcsolata van.
(4) A döntőbíróság határozza meg bíráskodásának hatáskörét.
(5) A Szerződő Felek vállalják, hogy a jelen cikk alkalmazása során hozott bármely döntésnek hatályt adnak.
(6) A döntőbíróság költségei, beleértve a választott bírók tiszteletdíját és költségeit, a Szerződő Felek között egyenlő arányban oszlanak meg. A jelen cikk (2) bekezdésének eljárásaival kapcsolatban a Tanács elnökének felmerült bármely költségét a döntőbíróság költségei részének kell tekinteni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86114.121273

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a Szerződő Felek a tárgyalásokon nem tudnak megállapodni, akkor megegyezhetnek abban, hogy a vita megoldásához valamely személy vagy szerv tanácsadói véleményét kérik ki.Ha a Szerződő Felek saját törvényeikkel összhangban nem jutnak megállapodásra, a vitát egy három választott bíróból álló döntőbíróság elé utalják. A költségeket a felek közösen állják.

Vitarendezési formák:

Területek: