Nemzetközi egyezmény az áruk határellenőrzésének összehangolásáról

Jogszabály forrása:

1986/8. Nemzetközi Szerződés a pénzügyminisztertől

Megjelenés:

1986.

Hatályba lépés:

04-10-86

Releváns paragrafus(ok) száma:

20.Cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

20. Cikk
Viták rendezése
1. Az Egyezmény értelmezését vagy alkalmazását illetően két vagy több Szerződő Fél között felmerült bármilyen vitát, amennyiben lehetséges, közöttük tárgyalások útján, vagy egyéb megegyezéses módon kell rendezni.
2. Az Egyezmény értelmezését vagy alkalmazását illetően két vagy több Szerződő Fél között felmerült vitát, amelyet e cikk 1. bekezdésében előírt módon nem lehetett rendezni, egyikük indítványára a következő összetételű döntőbíróság elé utalják: a viszályban résztvevő Felek mindegyike egy döntőbírót jelöl ki, és ezek a döntőbírák egy másik döntőbírát jelölnek ki elnökké. Ha az indítvány beérkezését követő három hónapon belül valamelyik fél nem nevez meg egy döntőbírót, vagy a döntőbírák nem tudnak elnököt választani, a Felek bármelyike kérheti az Egyesült Nemzetek főtitkárát, hogy jelöljön ki egy döntőbírót, illetve a döntőbíróság elnökét.
3. A 2. bekezdés szerint létrehozott döntőbíróság határozata jogerős és a vitában részt vevő felek számára kötelező érvényű.
4. A döntőbíróság meghatározza saját ügyrendjét.
5. A döntőbíróság határozatait szótöbbséggel és a vitában résztvevő felek közötti szerződések, valamint a nemzetközi jog általános szabályai alapján hozza.
6. A vitában részt vevő felek között a döntőbíróság határozatának értelmezése és végrehajtása során felmerülő minden vitát bármelyik fél – elbírálás végett – az elé a döntőbíróság elé terjesztheti, amely a határozatot hozta.
7. A vitában résztvevő felek mindegyike viseli az általa kijelölt döntőbíró és a döntőbírósági eljárásban részt vevő képviselőinek költségét, az elnökséggel kapcsolatos és az egyéb költségeket a vitában érdekelt felek egyenlő arányban viselik.

Releváns honlap:

Előfizetéses CompLex jogtár /98600008.NK/ts/fffffff4/

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a vitát megegyezéses úton nem tudják rendezni, döntőbírósághoz fordulhatnak. Részletesen szabályozva van a döntőbírók személyének kiválasztása paritásos alapon, illetve, ha ebben sem tudnak megegyezni, akkor kérhetik az ENSZ Főtitkártól a kijelölést.

Vitarendezési formák:

Területek: