Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2001. évi LXXVI. törvény

Megjelenés:

2001.

Hatályba lépés:

11-17-01

Releváns paragrafus(ok) száma:

38. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vitarendezés
ha két vagy több szerződő fél között vita keletkezik ezen egyezmény értelmezése vagy alkalmazása tárgyában, a szerződő felek valamelyik értekezletén megbeszélést folytatnak az ellentétek feloldása céljából. Ha a megbeszélések eredménytelennek bizonyulnak, akkor mód van a nemzetközi jogban – ideértve az ügynökség által elfogadott szabályokat és eljárásrendeket – biztosított közvetítési, békítési és választott bíráskodási mechanizmusok alkalmazására.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57212.82766

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek vitarendezés céljából megbeszélést folytatnak. Ha a megbeszélések eredménytelennek bizonyulnak, akkor mód van a nemzetközi jogban - biztosított közvetítési, békítési és választott bíráskodási mechanizmusok alkalmazására.');

Vitarendezési formák:

Területek: