Magyar Köztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Budapesten, 1991. szeptember 12-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

32/1997. (II. 20.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1997.

Hatályba lépés:

02-20-97

Releváns paragrafus(ok) száma:

18. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
1. Amennyiben a Szerződő Felek között ezen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban bármilyen vita merül fel, a Szerződő Felek törekednek arra, hogy azt közvetlenül egymás, illetve a légügyi hatóságok közötti tárgyalásokkal vagy diplomáciai csatornákon keresztül rendezzék.
2. Amennyiben a Szerződő Feleknek nem sikerül ezekkel a tárgyalásokkal rendezést elérni, a vitát bármely Szerződő Fél kérésére egy három döntőbíróságból álló bírósághoz utalják, egyet-egyet a Szerződő Felek jelölnek ki, a harmadikat pedig az ilyen módon választott két döntőbíró nevezi ki azzal a feltétellel, hogy ez a harmadik döntőbíró nem lehet egyik Szerződő Fél állampolgára sem.
Mindegyik Szerződő Fél attól az időponttól számított hatvan napon belül jelöl ki egy döntőbírót, amikor bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton keresztül kézhez vette a vita választottbíróságon történő rendezésének kéréséről szóló értesítést, a harmadik döntőbírót pedig egy további hatvannapos időtartamon belül nevezik ki.
Amennyiben bármelyik Szerződő Félnek nem sikerül a hatvannapos meghatározott időtartamon belül egy döntőbírót kijelölnie, vagy a harmadik döntőbírót nem nevezik ki a meghatározott időtartamon belül, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét kérheti meg bármelyik Szerződő Fél, hogy nevezzen ki egy döntőbírót, illetve döntőbírókat.
3. Az ezen Cikk 2. bekezdésének értelmében hozott döntést a Szerződő Felek számukra kötelező érvényűnek fogadják el.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29709.47040

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek a vitákat tárgyalásos vagy egyéb békés úton rendezik. Amennyiben a Szerződő Feleknek nem sikerül ezekkel a tárgyalásokkal megoldást elérni, a vitát bármely Szerződő Fél kérésére egy három döntőbíróból álló bírósághoz utalják. Egyet-egyet a Szerződő Felek jelölnek ki, a harmadikat pedig az ilyen módon választott két döntőbíró nevezi k.i A harmadik döntőbíró nem lehet egyik Szerződő Fél állampolgára sem. Ha bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót

Vitarendezési formák:

Területek: