Magántulajdonú közúti járművek ideiglenes behozataláról szóló, New Yorkban 1954. június 4-én kelt vámegyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

12/1984. (II. 14.) MT rendelet

Megjelenés:

1984.

Hatályba lépés:

02-14-84

Releváns paragrafus(ok) száma:

40. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. Két vagy több Szerződő Állam között az Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása kapcsán felmerülő bármely vitát lehetőség szerint tárgyalások útján kell megoldani.
2. Bármely vitát, amelyet nem oldottak meg tárgyalások útján, a vitában érintett bármelyik Szerződő Állam kérésére választottbíróság elé kell terjeszteni, és a vitában érintett államok közötti megegyezéssel kiválasztott egy vagy több döntőbíró elé kell utalni. Ha a vitában érdekelt államok a döntőbíráskodás kérésének napjától számított három hónapon belül nem tudnak megállapodni a döntőbíró vagy a döntőbírók kiválasztásában, ezen Államok közül bármelyik felkérheti a Nemzetközi Bíróság Elnökét, hogy jelöljön ki egy döntőbírót, akihez a vitát döntésre előterjesztik.
3. Az előző bekezdés szerint kijelölt döntőbíró vagy döntőbírók döntése az érdekelt Szerződő Államokra kötelező.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=6743.9555

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a szerződő felek tárgyalásos úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, döntőbíráskodást kérnek, amelynek szabályozták létrehozásának, működésének rendjét. Ha három hónapon belül nem tudnak megállapodni a döntőbíró vagy a döntőbírók kiválasztásában, bármelyik fél felkérheti a Nemzetközi Bíróság Elnökét, hogy jelöljön ki egy döntőbírót, akihez a vitát döntésre előterjesztik.

Vitarendezési formák:

Területek: