Közúti kereskedelmi járművek ideiglenes behozatalára vonatkozó 1956. évi genfi vámegyezmény módosított szövegének kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1984. évi 9. törvényerejű rendelet

Megjelenés:

1984.

Hatályba lépés:

06-14-84

Releváns paragrafus(ok) száma:

38. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. Két vagy több Szerződő Fél között az Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása tekintetében támadt bármely vitás kérdést, amennyire lehetséges, a vitában álló felek közötti tárgyalás útján kell rendezni.
2. Minden vitát, amelyet nem rendeztek tárgyalások útján, döntőbíróság elé kell vinni, ha azt az érdekelt Szerződő Felek bármelyike kéri. Ilyenkor az ügyet a vitában álló Felek által egyetértéssel választott egy vagy több döntőbíró elé kell tárni. Ha a vitában álló Felek nem jutnak megegyezésre döntőbíró vagy döntőbírák választása tekintetében, a döntőbíráskodás iránti kérés keltétől számított három hónapon belül, e Felek bármelyike kérheti az ENSZ Főtitkárát, hogy jelöljön ki egy döntőbírót, aki elé a vitát döntésre előterjesztik.
3. Az előző szakasznak megfelelően kijelölt döntőbíró vagy döntőbírák ítélete kötelező a vitában álló Szerződő Felekre.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=6716.9515

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Minden vitát, amelyet nem rendeztek tárgyalások útján, döntőbíróság elé kell vinni, ha azt az érdekelt Szerződő Felek bármelyike kéri. A döntőbírókat a felek jelölik ki, ha nem tudnak 3 hónapon belül megegyezni, akkor bármely fél kérheti az ENSZ főtitkárát, hogy jelöljön ki egy döntőbírót.

Vitarendezési formák:

Területek: