EGYEZMÉNY a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala között a volt Jugoszláviából Magyarországra érkező menekülők részére nyújtandó rendkívüli segítségnyújtásáról

Jogszabály forrása:

1994/23. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől

Megjelenés:

1994.

Hatályba lépés:

12-14-94

Releváns paragrafus(ok) száma:

6.08. pont

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Döntőbíráskodás
6.08. Amennyiben a jelenlegi Egyezmény értelmezése, alkalmazása és bármely más kérdése tekintetében bármilyen vita merülne fel, akkor a felek megállapodása alapján azt vagy a polémiát egy döntőbíró elé kell terjeszteni, vagy megállapodás hiányában az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogra vonatkozó döntőbíráskodási szabályainak megfelelően kinevezett három döntőbíróra kell bízni.

Releváns honlap:

Előfizetéses CompLex jogtár /99400023.NK/ts/19940519/

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Vita, vagy polémia esetére két lépésbe rögzíti a döntőbíráskodás menetét, amennyiben nem jön létre megállapodás a döntőbíróról, úgy a Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogra vonatkozó döntőbíráskodási szabályainak megfelelően kinevezett három döntőbíróra kell bízni.

Vitarendezési formák:

Területek: