EGYETÉRTÉSI NYILATKOZAT a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) – melyet a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága (a továbbiakban: SHAPE) képvisel – között a Béketeremtő Erőknek (a továbbia

Jogszabály forrása:

1996/8. Nemzetközi Szerződés a külügyminisztertől

Megjelenés:

1996.

Hatályba lépés:

03-08-96

Releváns paragrafus(ok) száma:

7.1 7.2.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

7. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE
7.1. Ezen Egyetértési Nyilatkozat tartalma közös megegyezés alapján, bármely fél kérésére, bármikor felülvizsgálható, újratárgyalható vagy módosítható.
7.2. Ezen Egyetértési Nyilatkozat értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos bármely vitás kérdés a felek közötti megbeszélés alapján kerül rendezésre. Semmilyen körülmény között nem kerülhet sor egyetlen vitás ügynek harmadik fél, vagy külső szervezet részére történő átadására értelmezés, döntőbíráskodás vagy rendezés céljából

Releváns honlap:

Előfizetéses CompLex jogtár/99600008.NK/ts/19960308/

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Érdekes módon, vitás kérdések esetén csak a felek közötti egyezetés lehetőségét határozza meg és kizár minden egyéb megoldási lehetőséget, többek között a döntőbíráskodás lehetőségét is.

Vitarendezési formák:

Területek: