Egyesült Nemzetek 1982. december 10-i tengerjogi egyezményében foglalt, a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományok és a hosszú távon vándorló halállományok védelmére és kezelésére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló Megállapodás k

Jogszabály forrása:

24/2008. (II. 10.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2008.

Hatályba lépés:

02-11-08

Releváns paragrafus(ok) száma:

27. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A vitás ügyek békés úton történő rendezésének kötelezettsége
Az államoknak kötelezettsége, hogy vitás ügyeiket tárgyalás, vizsgálat, közvetítés, békéltetés, választottbíróság, bírósági rendezés, regionális szervezetek és megállapodások igénybevétele, vagy az általuk választott bármilyen egyéb békés eszköz útján rendezzék.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117277.167584

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az államoknak kötelezettsége, hogy vitás ügyeiket békés úton rendezzék. Ezek lehetnek: tárgyalás, vizsgálat, közvetítés, békéltetés, választottbíróság, bírósági rendezés, regionális szervezetek és megállapodások igénybevétele, vagy az általuk választott bármilyen egyéb békés eszköz.

Vitarendezési formák:

Területek: