Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról

Jogszabály forrása:

2013. évi CCXXXI. törvény

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

12-21-13

Releváns paragrafus(ok) száma:

17/D.§ (2)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(2) A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése. A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165757.254382

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A fogyasztóvédelmi referens feladatai között megjelenik a békéltető testülettel való együttműködés.');

Vitarendezési formák:

Területek: