Az igazságügyi szakértőkről

Jogszabály forrása:

2016. évi XXIX. törvény

Megjelenés:

2016.

Hatályba lépés:

2016-05-05

Releváns paragrafus(ok) száma:

163.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

  1. § Az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló 2000. évi CXVI. törvény 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közvetítői eljárás lefolytatását kérheti a beteg, a beteg halála esetén annak közeli hozzátartozója vagy örököse és a szolgáltató (a továbbiakban: felek). A kérelmet a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamaránál kell előterjeszteni.”

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195302.321440

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az egészségügy területén a közvetítői eljárás lefolytatásának módosítása.

Vitarendezési formák:

Területek: